Gallaitstraat 88
1030 Schaarbeek

Gewestelijke referentie 15/PU/1791299
Gemeentelijke referentie 2021/527=108/088
Gebruikersnaam 1791299
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van donderdag 16 juni 2022 tot donderdag 30 juni 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed

Voorwerp van de aanvraag

Op een perceel met 1 voorgebouw en drie achtergebouwen, wijzigen van de bestemming van de eerste verdieping van het achtergebouw achteraan het perceel van kantoor naar woning

Chronologie

Fase Datum
Indiening 29-06-2021
Bijkomende elementen 15-03-2022
Begin van openbaar onderzoek 16-06-2022
Einde van openbaar onderzoek 30-06-2022
Overlegcommissie 14-07-2022
 Opschorting (Gewijzigd project) 01-08-2022
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

DBDMH
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
22-01-2021 15/AA/1772870 21-04-2021
09-08-2019 15/PU/1722044 04-05-2020
14-07-2011 PU/405274 20-10-2011
19-02-2007 PU/195874 29-08-2007
02-06-2006 PU/195598 04-10-2006
17-11-2004 PU/194983 21-06-2005
07-05-2004 PU/194780

Tijdslijn