Lambermontlaan 160
1030 Schaarbeek

Gewestelijke referentie 15/PU/1791236
Gemeentelijke referentie 2021/523=164/160
Gebruikersnaam 1791236
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van dinsdag 4 januari 2022 tot dinsdag 18 januari 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

In een gebouw met 2 woningen, in overeenstemming brengen van de bouw van een verhoging van het dak op de 4de verdieping, de verlenging aan de linkerkant van de terrassen op de 1ste, 2de en 3de verdieping, creëren van een lage koer op de kelderverdieping aan de achtergevel, plaatsen van een buitentrap aan de rechterkant, inrichten van 2 extra woningen (van 2 tot 4) en wijzigen van de esthetiek van de voorgevel

Chronologie

Fase Datum
Indiening 25-06-2021
Bijkomende elementen 21-09-2021
Begin van openbaar onderzoek 04-01-2022
Einde van openbaar onderzoek 18-01-2022
Overlegcommissie 27-01-2022
 Opschorting (Gewijzigd project) 09-02-2022
 Einde van de opschorting 15-03-2022
Betekening van de beslissing 13-04-2022

Adviesverlenende instanties

DBDMH
Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 402 m² 408 m² 408 m²

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
24-12-2019 15/PU/1736390 18-11-2020

Tijdslijn