Brabançonnelaan 123
1030 Schaarbeek

  • Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goedHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit
  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie15/PU/1786869
Identificatiecode1786869
Gemeentelijke referentie2021/429=026/123

Chronologie

Stap Datum
Indiening 25-05-2021
Extra elementen
Ontvangstbevestiging volledig dossier 01-07-2021
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

in een gebouw met 4 woonenheden, bestemming wijziging van oppervlakte met woning bestemming om een bureel in te richten

Betrokken percelen

21905C0054/00H005

Veranderingen in vloeroppervlakten

Geen gegevens

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
01-04-2016 15/GOU/597591 Toegekend
14-11-2014 PU/552845 24-02-2016 Geweigerd
27-02-2012 PU/462602 30-08-2012 Toegekend

Theoretische verwerkingstijd

190 dagen

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn