Artanstraat 63
1030 Schaarbeek

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Geen openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie15/PU/1786584
Identificatiecode1786584
Gemeentelijke referentie2021/415=016/063

Chronologie

Stap Datum
Indiening 10-05-2021
Extra elementen 15-07-2021
Ontvangstbevestiging volledig dossier 03-08-2021
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

dans un bâtiment comprenant 2 logements, modifier en maison unifamiliale et réaliser des travaux structurels au niveau des combles

Betrokken percelen

21906D0027/00G003

Veranderingen in vloeroppervlakten

Geen gegevens

Vergunnings geschiedenis

Geen gegevens beschikbaar

Theoretische verwerkingstijd

75 dagen

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn