NL    FR

Helmetsesteenweg 328
1030 Schaarbeek

Gewestelijke referentie 15/PU/1786349
Gemeentelijke referentie 2021/412=132/328
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
 Openbaar onderzoek van vrijdag 27 januari 2023 tot vrijdag 10 februari 2023. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

In een gebouw met een gemengd gebruik (1 winkel en 3 woningen), in overeenstemming brengen van de wijziging van het gebruik van het commerciële gelijkvloers in een chichabar, de uitvoering van structurele binnenwerken, de aanleg van het koer -en tuingebied, plaatsen van een professionele afvoerbuis en een verplaatsbare pergola

Chronologie

Fase Datum
Indiening 18-05-2021
Bijkomende elementen 09-09-2022
Volledig dossier 24-10-2022
Begin van openbaar onderzoek 27-01-2023
Einde van openbaar onderzoek 10-02-2023
Overlegcommissie 23-02-2023
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

DBDMH
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 131 m² 131 m² Te bepalen
Handelszaak 147 m² 147 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
03-03-2016 PU/594691 30-01-2018
27-11-2012 PU/479676 20-12-2013
14-01-2010 PU/276125 25-03-2011

Tijdslijn