Rogierlaan 22
1030 Schaarbeek

  • Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goedHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit
  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie15/PU/1785395
Identificatiecode1785395
Gemeentelijke referentie2021/389=233/022

Chronologie

Stap Datum
Indiening 07-05-2021
Extra elementen 04-06-2021
Ontvangstbevestiging volledig dossier
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

dans un immeuble comprenant au rez-de-chaussée un espace d'intérêt collectif ( de type socio-culturel) ainsi que deux logements aux étages, réaménager l'intérieur du bâtiment, changer l'affectation des étages 1 et 2 en extension de l'équipement situé au rez-de-chaussée, supprimer les appartements existants et créer une nouvelle entité de logement au 3ème étage

Betrokken percelen

21906D0334/00B013

Veranderingen in vloeroppervlakten

Bestemming Bestaand Voorzien Geautoriseerd
Woning 327 m² 91 m² Te bepalen
Voorziening van algemeen belang of openbare dienst 179 m² 415 m² Te bepalen

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
11-06-2021 15/PFD/1790096 In onderzoek
07-05-2021 15/AA/1785389 In onderzoek

Theoretische verwerkingstijd

160 dagen

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn