Lindestraat 58-60
1030 Schaarbeek

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie15/PU/1784980
Identificatiecode1784980
Gemeentelijke referentie2021/383=256/058-060

Chronologie

Stap Datum
Indiening 04-05-2021
Extra elementen
Ontvangstbevestiging volledig dossier
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

Gegevens niet beschikbaar

Betrokken percelen

21015A0203/00H002, 21015A0203/00Y002

Veranderingen in vloeroppervlakten

Geen gegevens

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
11-06-2020 15/PU/1751128 04-03-2021 Geweigerd
08-02-2018 PU/666672 Geweigerd
27-07-2010 PU/284576 09-02-2012 Toegekend
24-05-2004 PU/194798 10-01-2005 Toegekend
07-10-1997 PU/194367 15-05-1998 Toegekend

Theoretische verwerkingstijd

160 dagen

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn