Grote Bosstraat 51
1030 Schaarbeek

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting zonder verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 2 van het besluit

Openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie15/PU/1784652
Identificatiecode1784652
Gemeentelijke referentie2021/378=025/051

Chronologie

Stap Datum
Indiening 30-04-2021
Extra elementen
Ontvangstbevestiging volledig dossier 14-06-2021
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

in een gebouw met 4 woningen, plaatsen van een thermische buitenisolatie op de linker zijgevel zichtbaar vanuit de openbare ruimte

Betrokken percelen

21906D0019/00Y006

Veranderingen in vloeroppervlakten

Geen gegevens

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
28-05-2002 PU/192244 22-01-2003 Toegekend
27-01-1999 PU/192243 22-11-1999 Toegekend
15-05-1998 CU/191448 16-09-1998 Toegekend

Theoretische verwerkingstijd

160 dagen

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn