Generaal Eenensstraat 30
1030 Schaarbeek

Gewestelijke referentie 15/PU/1781635
Gemeentelijke referentie 2021/317=113/030
Gebruikersnaam 1781635
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van dinsdag 28 juni 2022 tot dinsdag 28 juni 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Sur une parcelle comprenant un bâtiment avant (4 logements) et un bâtiment arrière (activité productive artisanale), au 4ème étage du bâtiment avant, mettre en conformité l’élargissement du garde-corps sur toute la largeur de la façade avant et l’agrandissement de la terrasse du côté arrière droit (modification du PU 2017/122 du 19/12/2017)

Chronologie

Fase Datum
Indiening 06-04-2021
Bijkomende elementen 14-07-2021
Overlegcommissie 02-09-2021
 Opschorting (Gewijzigd project) 20-09-2021
 Einde van de opschorting 29-03-2022
Betekening van de beslissing 26-04-2022

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 350 m² 353 m² 353 m²
Ambachtelijke productieactiviteiten 167 m² 167 m² 167 m²
Productie van materiële diensten 58 m² 58 m² 58 m²
Andere 75 m² 75 m² 75 m²

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
17-12-2021 15/CL2/1825379
05-12-2018 15/PFD/1696165
29-03-2017 PU/633308 01-02-2018

Tijdslijn