Hubert Krainsstraat 48
1030 Schaarbeek

Gewestelijke referentie 15/PU/1776838
Gemeentelijke referentie 2021/197=142/048
Gebruikersnaam 1776838
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van woensdag 19 mei 2021 tot woensdag 2 juni 2021. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

In een eengezinswoning, regulariseren van de afbraak/heropbouw van het bijgebouw aan de achtergevel en de fietsenberging aan de zijgevel op het gelijkvloers, in overeenstemming brengen van de plaatsing van een afsluiting/deur die toegang geeft tot de fietsenstalling, van de aanleg van een terras op het gelijkvloers en de gemeenschappelijke omheiningen in de tuinstrook

Chronologie

Fase Datum
Indiening 19-02-2021
Begin van openbaar onderzoek 19-05-2021
Einde van openbaar onderzoek 02-06-2021
Overlegcommissie 17-06-2021
 Opschorting (Gewijzigd project) 01-07-2021
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing 21-06-2022

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 153 m² 166 m² 166 m²

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
25-06-1996 PU/193305 04-11-1997

Tijdslijn