Stephensonplein 13
1030 Schaarbeek

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Geen openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie15/PU/1752675
Identificatiecode1752675
Gemeentelijke referentie2020/572=248/013

Chronologie

Stap Datum
Indiening 26-06-2020
Extra elementen
Ontvangstbevestiging volledig dossier
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

diviser une maison unifamiliale en deux logements duplex, modifier la façade avant et arrière et effectuer des travaux structurels intérieurs

Betrokken percelen

21910E0094/00Y009

Veranderingen in vloeroppervlakten

Bestemming Bestaand Voorzien Geautoriseerd
Woning 300 m² 304 m² Te bepalen

Vergunnings geschiedenis

Geen gegevens beschikbaar

Theoretische verwerkingstijd

75 dagen

Documenten

Geen document beschikbaar

Tijdlijn