Poststraat 129
1030 Schaarbeek

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit
  • Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goedHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie15/PU/1751882
Identificatiecode1751882
Gemeentelijke referentie2020/537=217/129

Chronologie

Stap Datum
Indiening 19-06-2020
Extra elementen
Ontvangstbevestiging volledig dossier 14-04-2021
Begin van openbaar onderzoek 26-04-2021
Einde van het openbaar onderzoek 10-05-2021
Overlegcommissie 20-05-2021
 Schorsing (Gewijzigd project) 10-06-2021
 Einde van de schorsing Te bepalen
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

in een gebouw bestemd voor een productieactiviteit, regulariseren van de bestemmingswijziging van het gelijkvloers van productieactiviteit in handel (opslagplaats van de handelszaak gelegen in het verlengde van Paleizenstraat 19) en van de verdiepingen van productieactiviteit in een woning, de realisatie van een deur aan de straatzijde, de wijziging van de materialen en de kleuren van de voorgevel en het dak en de uitvoering van structurele binnenwerken en bouwen van een dakkapel aan de voorgevel

Betrokken percelen

21908E0256/00G003

Veranderingen in vloeroppervlakten

Bestemming Bestaand Voorzien Geautoriseerd
Productieactiviteiten ambachtelijk 35 m² 0 m² Te bepalen
Logistieke activiteiten 35 m² 0 m² Te bepalen

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
12-10-2020 15/PU/1763955 Geweigerd

Theoretische verwerkingstijd

160 dagen

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn