Generaal Meiserplein 1
1030 Schaarbeek

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit
  • Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goedHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit
  • Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerkHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie15/PU/1751844
Identificatiecode1751844
Gemeentelijke referentie2020/531=018/001

Chronologie

Stap Datum
Indiening 19-06-2020
Extra elementen 03-11-2020
Ontvangstbevestiging volledig dossier 18-11-2020
Begin van openbaar onderzoek 04-01-2021
Einde van het openbaar onderzoek 18-01-2021
Overlegcommissie 28-01-2021
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

in een opbrengstgebouw met een voorziening van collectief belang op het gelijkvloers (tandartskabinet) en 15 wonoingen, uitbreiden van het tandartskabinet naar de 1ste verdieping (afschaffing van een woning), uitvoeren van structurele werken en in overeenstemming brengen van de wijzigingen aan de voorgevel (onderverdeling van het venster op het gelijkvloers en voordeur naar de voorziening)

Betrokken percelen

21905C0095/00T008

Veranderingen in vloeroppervlakten

Bestemming Bestaand Voorzien Geautoriseerd
Woning 1.695 m² 1.574 m² Te bepalen
Voorziening van algemeen belang of openbare dienst 82 m² 203 m² Te bepalen
Andere 143 m² 143 m² Te bepalen

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
25-08-2017 15/CPFD/649519 In onderzoek
02-09-1997 PU/192187 23-01-1998 Geweigerd

Theoretische verwerkingstijd

160 dagen

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn