Rogierlaan 84
1030 Schaarbeek

Gewestelijke referentie 15/PU/1735952
Gemeentelijke referentie 2019/1194=233/084
Gebruikersnaam 1735952
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van maandag 31 augustus 2020 tot maandag 14 september 2020. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

In een gebouw met 2 woningen, creëren van 2 bijkomende woningen, bouwen van een dakkapel aan de achtergevel, wijzigen van een buitentrap en aanleggen van een zwembad

Chronologie

Fase Datum
Indiening 19-12-2019
Bijkomende elementen 11-03-2020
Begin van openbaar onderzoek 31-08-2020
Einde van openbaar onderzoek 14-09-2020
Overlegcommissie 24-09-2020
Betekening van de beslissing 09-12-2020

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Kantoor 101 m² Niet meegedeeld Geweigerd
Huisvesting 254 m² 336 m² Geweigerd

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
19-09-2022 04/IPEEXT/1855309 26-09-2022
21-06-2022 15/PU/1846079
07-06-2022 04/IPEEXT/1844293 05-07-2022
22-02-2022 04/IPEEXT/1832380 28-03-2022
10-06-2021 04/IPEEXT/1789183 18-06-2021
02-04-2021 04/IPEEXT/1782024 16-04-2021
16-03-2021 15/PU/1779437
22-01-2021 04/IPEEXT/1773056 18-02-2021
07-12-2020 15/PU/1768500 27-06-2022
04-03-2020 04/IPEEXT/1743936 31-07-2020
13-06-2019 04/IPETMP/1716286 26-09-2019

Tijdslijn