Victor Hugostraat 32
1030 Schaarbeek

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit
  • Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goedHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit
  • Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerkHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie15/PU/1735344
Identificatiecode1735344
Gemeentelijke referentie2019/1153=278/032

Chronologie

Stap Datum
Indiening 13-12-2019
Extra elementen 17-04-2020
Ontvangstbevestiging volledig dossier 28-04-2020
Begin van openbaar onderzoek 07-09-2020
Einde van het openbaar onderzoek 21-09-2020
Overlegcommissie 01-10-2020
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

op een perceel met 1 voorgebouw (1 handelszaak en 1 duplexwoing) en 1 achtergebouw (1 woning), regulariseren van de bestemmingswijziging van het commerciële gelijkvloers in woning en van de inrichting van een extra woning (van 1 naar 3), van de bouw van een bijgebouw op het tuinniveau en in overeenstemming brengen van de esthetische wijzigingen aan de voorgevel

Betrokken percelen

21905C0073/00L002

Veranderingen in vloeroppervlakten

Bestemming Bestaand Voorzien Geautoriseerd
Woning 159 m² 236 m² Te bepalen
Handelszaak 73 m² 0 m² Te bepalen

Vergunnings geschiedenis

Geen gegevens beschikbaar

Theoretische verwerkingstijd

160 dagen

Documenten

Geen document beschikbaar

Tijdlijn