Voltairelaan 125
1030 Schaarbeek

Gewestelijke referentie 15/PU/1711050
Gemeentelijke referentie 2019/390=283/125
Gebruikersnaam 1711050
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van donderdag 11 november 2021 tot donderdag 25 november 2021. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

In een gebouw met 5 woningen, in overeenstemming brengen van de uitvoering van structurele wijzigingen (plaatsen van een binnentrap, vergroten van de ramen in de achtergevel), de esthetisch wijziging van de voorgevel (vervanging van de ramen op het gelijkvloers), de integratie van een gedeelte van de kelderverdieping in de woning op het gelijkvloers om er een duplex van te maken en de bouw van een tuinhuis, verhogen van de rechter gemene muur en het relief van de bodem wijzigen

Chronologie

Fase Datum
Indiening 29-04-2019
Bijkomende elementen 01-10-2021
Begin van openbaar onderzoek 11-11-2021
Einde van openbaar onderzoek 25-11-2021
Overlegcommissie 09-12-2021
Betekening van de beslissing 24-05-2022

Adviesverlenende instanties

DBDMH
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 495 m² 525 m² 525 m²

Overzicht van de aanvragen

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn