Louis Bertrandlaan
1030 Schaarbeek

  • Realiseren van handelingen en werken met betrekking tot een goed dat op de bewaarlijst staat of dat beschermd is of waarvan de inschrijvings- of beschermingsprocedure is geopendHoofdstuk II en Hoofdstuk IV van het besluit) (in voorkomend geval, eveneens het/de type(s) van handelingen en werken bedoeld in punten 1 tot 13 aankruisen)
  • Wijzigen van de bestemming of het gebruik van een ONBEBOUWD goedHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 5 van het besluit
  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie15/PFU/1784769
Identificatiecode1784769

Chronologie

Stap Datum
Indiening 30-04-2021
Extra elementen
Ontvangstbevestiging volledig dossier
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

Aménagement d'une aire de liberté pour chien, avec agret pour parcours agility

Betrokken percelen

21903B0245/00V007, 21903B0240/00C000, 21903B0239/00E000

Veranderingen in vloeroppervlakten

Geen gegevens

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
26-05-2021 15/PFU/1787392 10-06-2021 Toegekend
05-05-2021 15/PFU/1785354 01-07-2021 Toegekend
28-08-2019 15/PFU/1723599 24-12-2019 Toegekend
09-07-2019 15/PFU/1718855 09-08-2019 Toegekend
15-12-2017 15/PFU/659817 12-10-2018 Toegekend
30-03-2017 15/PFU/633481 18-07-2017 Toegekend
05-03-2015 15/PFU/560773 06-05-2015 Toegekend

Theoretische verwerkingstijd

160 dagen

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn