FR    NL   

Kolonel Bourgstraat 60
1030 Schaarbeek

  • Plaatsen van tijdelijke evenementele installaties of tijdelijke installaties voor een werfHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 11 van het besluit
  • Realiseren van handelingen en werken met betrekking tot een goed dat op de bewaarlijst staat of dat beschermd is of waarvan de inschrijvings- of beschermingsprocedure is geopendHoofdstuk II en Hoofdstuk IV van het besluit) (in voorkomend geval, eveneens het/de type(s) van handelingen en werken bedoeld in punten 1 tot 13 aankruisen)

Geen openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie15/PFU/1764122
Identificatiecode1764122

Chronologie

Stap Datum
Indiening 23-10-2020
Extra elementen
Ontvangstbevestiging volledig dossier 18-11-2020
Kennisgeving van besluit 18-11-2020

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

Pose temporaire d'un mur acoustique situé sous la couronne du frêne remarquable

Betrokken percelen

21911C0128/00E006

Veranderingen in vloeroppervlakten

Geen gegevens

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
11-09-2012 PU/475020 23-12-2014 Toegekend

Theoretische verwerkingstijd

75 dagen

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn