#}

Britsierslaan 5
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

Het bouwen van een schuur voor een warmtepomp op de begane grond van het gebouw.

Urban.brussels
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting zonder verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 2 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 12 mei 2023 tot zaterdag 10 juni 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PFD/1864859
Gemeentelijke referentie 2023/21=029/005
Versie 1
Referentie gemengd karakter IPE/1B/2023/1868233

gemengde vergunning: gelijktijdige behandeling van de stedenbouwkundige vergunning en van de milieuvergunning

Subtype
Stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de GA

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 13-12-2022
Volledig dossier 23-01-2023
Begin van openbaar onderzoek 12-05-2023
Einde van openbaar onderzoek 10-06-2023
Overlegcommissie 22-06-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 17-07-2023
 Einde van de opschorting 16-01-2024
Volledig dossier (Gewijzigd project) 16-01-2024
Betekening van de beslissing 29-01-2024
Geldigheid van de vergunning 29-01-2027
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens