#}

Alexandre Markelbachstraat 38
1030 Schaarbeek

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/IPEMOD/1891984
Gemeentelijke referentie 2023~15=183/038

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

Subtype
Wijziging van de voorwaarden milieuvergunning

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 20-02-2023
Betekening van de beslissing 15-09-2023
Geldigheid van de vergunning 13-02-2039
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens