Louis Bertrandlaan 70
1030 Schaarbeek

Gewestelijke referentie 15/GOU_PU/1850450
Gebruikersnaam 1850450
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van woensdag 28 september 2022 tot woensdag 28 september 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
Het gaat om een dossier dat in beroep wordt behandeld door de regering. Gelieve contact op te nemen met Urban.brussels indien u meer wil vernemen over de status van het dossier.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van de bestemming of het gebruik van een ONBEBOUWD goed Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting zonder verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

In een gebouw met 3 woningen, in overeenstemming brengen van de totale verharding van het koer- en tuingebied en van de aan de voorgevel aangebrachte wijzigingen, bouwen van een bijgebouw op het gelijkvloers, uitvoeren van structurele binnenwerken en aanleggen van een terras op het platte dak van de 3de verdieping

Chronologie

Fase Datum
Indiening 27-07-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Geen adviesverlenende instantie vermeld

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
24-08-2021 15/PU/1797038 14-07-2022

Tijdslijn