Koninginnelaan 111
1030 Schaarbeek

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit
  • Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goedHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Geen openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie15/GOU_PU/1768976
Identificatiecode1768976

Chronologie

Stap Datum
Indiening 08-12-2020
Extra elementen
Ontvangstbevestiging volledig dossier
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

in een gebouw met gemengd gebruik (handelszaak en woning op het gelijkvloers en 3 woningen op de verdiepingen), wijzigen van het gebruik van de handelszaak in café met afschaffing van de woning op het gelijkvloers en wijziging van de gevel op het gelijkvloers

Betrokken percelen

21910E0051/00E013

Veranderingen in vloeroppervlakten

Geen gegevens

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
26-06-2019 15/PU/1717356 13-11-2020 Geweigerd

Theoretische verwerkingstijd

Gegevens niet beschikbaar

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn