FR    NL   

Victoria Reginaplantsoen 1
1210 Sint-Joost-ten-Node

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit
  • Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goedHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit
  • Realiseren van handelingen en werken met betrekking tot een goed dat op de bewaarlijst staat of dat beschermd is of waarvan de inschrijvings- of beschermingsprocedure is geopendHoofdstuk II en Hoofdstuk IV van het besluit) (in voorkomend geval, eveneens het/de type(s) van handelingen en werken bedoeld in punten 1 tot 13 aankruisen)

Effectenverslag

Referenties

Nova referentie14/PFU/1749902
Identificatiecode1749902

Chronologie

Stap Datum
Indiening 26-05-2020
Extra elementen 14-08-2020
Ontvangstbevestiging volledig dossier 07-10-2020
Begin van openbaar onderzoek 02-11-2020
Einde van het openbaar onderzoek 01-12-2020
Overlegcommissie 11-12-2020
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

Gegevens niet beschikbaar

Betrokken percelen

21014A0134/00D002, 21014A0121/00C002, 21014A0121/00D002, 21014A0134/00B002, 21014A0134/00C002

Veranderingen in vloeroppervlakten

Bestemming Bestaand Voorzien Geautoriseerd
Kantoor 25.020 m² 13.781 m² Te bepalen
Hotelinrichting 0 m² 10.947 m² Te bepalen
Andere 0 m² 587 m² Te bepalen

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
17-12-2020 14/PFU/1770058 14-01-2021 Toegekend
11-07-2019 14/PFU/1719441 12-03-2020 Toegekend
18-09-2017 14/PFU/651736 27-10-2017 Toegekend
26-01-2016 14/PFU/591146 19-07-2016 Geweigerd
17-02-2015 14/PFU/558662 03-07-2017 Toegekend
16-07-2014 14/PFD/543941 08-06-2016 Toegekend
23-08-2004 14/PFD/158085 25-01-2005 Toegekend
18-03-2004 14/PFD/155344 12-08-2005 Toegekend

Theoretische verwerkingstijd

160 dagen

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Contact voor dit dossier

Bezwaren of opmerkingen: Neem contact op met de gemeente
Regelingen op de website van de gemeente of op de borden van het openbaar onderzoek. Een klacht m.b.t. een dossier die niet bij het gemeentebestuur werd neergelegd, kan niet in aanmerking worden genomen
Technische vragen over het dossier info@urban.brussels
Vermeld in uw berichten de NOVA-referentie en de desbetreffende gemeente

Tijdlijn