#}

Coenraetsstraat 37
1060 Sint-Gillis

Openbaar onderzoek afgerond

Het wijzigen van de binneninrichtingen van de woning van de derde verdieping en van de zolder met uitvoering van structurele werken en wijziging van het volume en de inrichting van een terras

Sint-Gillis
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 30 oktober 2023 tot maandag 13 november 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 464 m² 473 m² 473 m² 9 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 13/PU/1845260
Gemeentelijke referentie PU2022-149
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 14-06-2022
Begin van openbaar onderzoek 30-10-2023
Einde van openbaar onderzoek 13-11-2023
Overlegcommissie 21-11-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 12-10-2023
Betekening van de beslissing 12-12-2023
Geldigheid van de vergunning 12-12-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens