Dethystraat 48
1060 Sint-Gillis

Gewestelijke referentie 13/PU/1833517
Gemeentelijke referentie PU2022-57
Gebruikersnaam 1833517
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van dinsdag 12 april 2022 tot dinsdag 26 april 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

De uitbreiding van de woning van de 3rde verdieping tot de zolder met wijziging van het volume en van de gevels en uitvoering van structurele werken

Chronologie

Fase Datum
Indiening 04-03-2022
Bijkomende elementen 21-03-2022
Begin van openbaar onderzoek 12-04-2022
Einde van openbaar onderzoek 26-04-2022
Overlegcommissie 10-05-2022
 Opschorting (Gewijzigd project) 13-05-2022
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing 20-06-2022

Adviesverlenende instanties

DBDMH
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
14-04-2020 13/PU/1746773
10-04-2017 PU/634543

Tijdslijn