Zelfbestuursstraat 24
1070 Anderlecht

Gewestelijke referentie 13/PU/1827230
Gemeentelijke referentie PU2021-350
Gebruikersnaam 1827230
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van woensdag 15 juni 2022 tot woensdag 29 juni 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

De verandering van de bestemming van het achtergebouw en van de verdiepingen van het voorgebouw van atelier en handel tot appart-hôtel met coworking en galerij op de begane grond, de wijziging van het volume, de gevels en de inrichting van terrassen

Documenten

De documenten van het openbaar onderzoek zouden hier beschikbaar moeten zijn vanaf 15-06-2022

Chronologie

Fase Datum
Indiening 29-12-2021
Bijkomende elementen 06-04-2022
Begin van openbaar onderzoek 15-06-2022
Einde van openbaar onderzoek 29-06-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Gemeente
DBDMH
Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
23-11-2021 01/PU/1823106
24-04-2019 01/PU/1710664 27-12-2019
14-01-2019 01/PU/1699274
04-01-2018 PU/661036
29-12-2017 PU/660950
28-03-2003 01/REG/148945
03-04-2002 PU/333221 24-09-2002
05-01-1993 PU/330377 05-01-1993
23-03-1948 PU/313108 23-03-1948
06-06-1930 PU/304553 06-06-1930
13-12-1929 PU/304264 13-12-1929
13-12-1929 PU/304265 13-12-1929

Tijdslijn