Veydtstraat 9
1060 Sint-Gillis

Gewestelijke referentie 13/PU/1791625
Gemeentelijke referentie PU2021-200
Gebruikersnaam 1791625
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van maandag 10 januari 2022 tot maandag 24 januari 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Het wijzigen van e bestemming van de commerciële begane grond tot woning, het aantal en inrichting der woningen, de binnen ruimtelijke inrichtingen met structurele werkzaamheden, de gevel en het aanleggen van terrassen

Chronologie

Fase Datum
Indiening 01-07-2021
Bijkomende elementen 15-12-2021
Begin van openbaar onderzoek 10-01-2022
Einde van openbaar onderzoek 24-01-2022
Overlegcommissie 08-02-2022
Betekening van de beslissing 28-03-2022

Adviesverlenende instanties

DBDMH
Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
18-04-2016 PU/598406 17-01-2017
03-10-2014 PU/549522 18-08-2016
25-07-2012 PU/472891

Tijdslijn