Charleroise Steenweg 214
1060 Sint-Gillis

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit
  • Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerkHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie13/PU/1719313
Identificatiecode1719313
Gemeentelijke referentiePU2019-204

Chronologie

Stap Datum
Indiening 12-07-2019
Extra elementen 26-11-2019
Ontvangstbevestiging volledig dossier 02-10-2019
Begin van openbaar onderzoek 07-10-2019
Einde van het openbaar onderzoek 21-10-2019
Overlegcommissie 03-12-2019
Kennisgeving van besluit 24-02-2020

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

het wijzigen van het aantal woningen en hun indeling met structurele werken, volume- en gevelwijziging, het plaatsen van dakvensters en het inrichten van een terras

Betrokken percelen

21013B0363/00R010, 21013B0363/00N010, 21013B0363/00P010

Veranderingen in vloeroppervlakten

Bestemming Bestaand Voorzien Geautoriseerd
Woning 273 m² 357 m² 357 m²

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
13-07-2021 13/PU/1793100 In onderzoek
02-11-2020 13/PU/1765110 In onderzoek
29-08-2019 13/PU/1723733 26-10-2020 Toegekend
11-06-2018 PU/685576 29-10-2018 Toegekend
20-06-2007 PU/274056 23-01-2008 Toegekend

Theoretische verwerkingstijd

150 dagen

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn