Jourdanstraat 93-103
1060 Sint-Gillis

Gewestelijke referentie 13/PFD/1763534
Gemeentelijke referentie FD2021-3
Gebruikersnaam 1823991
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van donderdag 10 februari 2022 tot vrijdag 11 maart 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van de bestemming of het gebruik van een ONBEBOUWD goed

Voorwerp van de aanvraag

Twee kantoorgebouwen verbouwen tot 46 woningen in plaats van 66 woningen, kantoorruimte (coworking) en een kleine winkel in plaats van twee kleine winkels (art.191).

Chronologie

Fase Datum
Indiening 16-10-2020
Begin van openbaar onderzoek 10-02-2022
Einde van openbaar onderzoek 11-03-2022
Overlegcommissie 22-03-2022
Betekening van de beslissing 02-06-2022

Adviesverlenende instanties

Access And Go
DBDMH
Gemeentecollege
Overlegcommissie

Stedenbouwkundige lasten

Aanleiding Bedrag
BWRO
Besluit van de regering   269.750,00 €
Totaal 269.750,00 €

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Kantoor 5.765 m² 271 m² 271 m²
Huisvesting 0 m² 5.395 m² 5.395 m²
Last (5.395,00 x 50,00 €) 269.750,00 €
Handelszaak 0 m² 79 m² 79 m²
Logistieke activiteiten 0 m² 93 m² 93 m²
Andere 93 m² 0 m² Ontbrekend gegeven

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
24-06-2022 13/IPEEXT/1846586 06-07-2022
07-06-2022 13/IPEEXT/1844313 10-06-2022
19-05-2022 13/IPEEXT/1842774 10-06-2022
25-06-2019 13/CL3/1717182 25-06-2019
25-06-2019 13/IPETMP/1717407 27-08-2019
28-11-2018 13/IPEPLP/1695681 22-08-2019
07-11-2018 13/IPEPLP/1693487 22-08-2019
16-08-2016 13/IPE/608289 19-09-2016
13-12-2013 PU/495334 31-07-2014
07-10-2013 PU/492816 20-05-2014
14-09-2001 13/PFD/138693 12-04-2002
20-10-1999 13/PFD/125915-01 28-03-2000
18-06-1999 PU/272150
16-04-1999 PU/272119
02-10-1996 PU/271719
18-07-1996 13/PFD/106801-01 01-10-1996

Tijdslijn