Moskoustraat
1060 Sint-Gillis

  • Realiseren van werken van infrastructuur en/of stedelijke inrichtingHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 9 van het besluit
  • Inrichten van een groene ruimte en/of wijziging van het bodemreliëf, ontbossen of ontginnen of wijzigen van de vegetatie van een gebied waarvan de bescherming door de Regering nodig wordt geachtHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 8 van het besluit
  • Vellen van een of meerdere hoogstammige bo(o)m(en) (gelegen buiten de weg)Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 7 van het besluit
  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Effectenverslag

Referenties

Nova referentie13/PFD/1732312
Identificatiecode1732312

Chronologie

Stap Datum
Indiening 19-11-2019
Extra elementen 20-12-2019
Ontvangstbevestiging volledig dossier 23-01-2020
Begin van openbaar onderzoek 06-02-2020
Einde van het openbaar onderzoek 06-03-2020
Overlegcommissie 17-03-2020
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

Herinrichting en heraanleg van de groene ruimte op het Marie Janson plein en in de aangrenzende delen van de Moskou en Jordaan straat ("Carre Monnaies") in het kader van het duurzaam wijkcontract Parvis-Morichar

Betrokken percelen

21013B0084/00F000, 21013B0084/00E000, 21013B0193/00Y005, 21013B0084/00D000, 21013B0304/00D009

Veranderingen in vloeroppervlakten

Geen gegevens

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
05-08-2005 PU/378946 11-10-2006 Toegekend
PU/375031 In onderzoek

Theoretische verwerkingstijd

160 dagen

Documenten

Tijdlijn