Liverpoolstraat 17
1080 Sint-Jans-Molenbeek

Gewestelijke referentie 12/PU/1823507
Gemeentelijke referentie PU-38236
Gebruikersnaam 1823507
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van dinsdag 4 januari 2022 tot dinsdag 18 januari 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

De omvorming en de uitbreiding van een handelspand ( autohandel +3 woningen), de oprichting van een dakkapel en de wijziging van de voorgevel

Chronologie

Fase Datum
Indiening 26-11-2021
Begin van openbaar onderzoek 04-01-2022
Einde van openbaar onderzoek 18-01-2022
Overlegcommissie 25-01-2022
 Opschorting (Gewijzigd project) 15-02-2022
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

DBDMH
Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
04-04-2018 PU/675277
12-08-2009 12/REG/236134
05-04-2007 PU/218537 29-07-2008
25-09-2003 PU/218266 09-07-2004
15-04-1998 PU/217506 23-10-1998
16-03-1994 PU/217581 10-02-1995
17-05-1946 PU/475076
09-02-1945 PU/471499
29-12-1902 PU/701812 30-12-1902

Tijdslijn