Manchesterstraat 23-25
1080 Sint-Jans-Molenbeek

Gewestelijke referentie 12/PFD/1858868
Gemeentelijke referentie PU-38562
De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
 Openbaar onderzoek van dinsdag 23 mei 2023 tot woensdag 21 juni 2023. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Bestemmingswijziging van productieactiviteit en kantoren tot voorziening van algemeen belang (een solidair cafe, evenementruimten en logies) en kantoren ; Afbraak van de koeroverdekking ; Bouw van een uitbreiding van 95 m² achteraan ; Bouwen van een uitbouw op de 5e verdieping ; Bouwen van een lift ; Wijzigen van de voorgevel (inrichting van een terras, vervanging van enkele gevelbekleding, vervanging van de ramen)

Chronologie

Fase Datum
Indiening 19-10-2022
Bijkomende elementen 29-03-2023
Volledig dossier 05-05-2023
Begin van openbaar onderzoek 23-05-2023
Einde van openbaar onderzoek 21-06-2023
Overlegcommissie 27-06-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 23-08-2023
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Access And Go
DBDMH
FOD Binnenlandse Zakende - Veiligheidscommissie ASTRID
Gemeentecollege
Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Kantoor 491 m² 474 m² Te bepalen
Voorziening van collectief belang of van openbare dienst 0 m² 1.156 m² Te bepalen
Ambachtelijke productieactiviteiten 914 m² 0 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
30-03-2021 12/PFD/1781736
12-02-2021 12/PU/1775413
06-05-1991 PU/217124 05-07-1991
19-07-1971 PU/214385 03-12-1971
28-05-1964 PU/213635
Ontbrekend gegeven PU/570159 13-03-1923
Ontbrekend gegeven PU/575915 15-09-1923
Ontbrekend gegeven PU/579264 06-09-1911
Ontbrekend gegeven PU/579475 05-08-1924
Ontbrekend gegeven PU/627801 27-03-1917
Ontbrekend gegeven PU/628267
Ontbrekend gegeven PU/695466 24-03-1917
Ontbrekend gegeven PU/696021 28-05-1920

Tijdslijn