Lessenstraat 37-39
1080 Sint-Jans-Molenbeek

Gewestelijke referentie 12/PFD/1843269
Gemeentelijke referentie PU-38375
Gebruikersnaam 1843269
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van dinsdag 6 september 2022 tot dinsdag 20 september 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Niet meegedeeld

Chronologie

Fase Datum
Indiening 25-05-2022
Begin van openbaar onderzoek 06-09-2022
Einde van openbaar onderzoek 20-09-2022
Overlegcommissie 27-09-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Access And Go
DBDMH
Gemeentecollege
Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 272 m² 0 m² Te bepalen
Voorziening van collectief belang of van openbare dienst 0 m² 952 m² Te bepalen
Bewaring / opslag 448 m² 0 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
22-02-2021 12/IPE/1777031 15-12-2021
19-02-2021 12/PFD/1776392 21-12-2021
30-05-1962 PU/213199
03-10-1933 PU/578583 03-10-1933

Tijdslijn