FR    NL   

Gaston Biernauxstraat
1090 Jette

  • Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) / het silhouet wijzigen van een boom die is ingeschreven op de inventaris van het onroerend erfgoedhfdst. II en III, afdeling 7 van het besluit
  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Geen openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie10/SFD/1788899
Identificatiecode1788899

Chronologie

Stap Datum
Indiening 19-05-2021
Extra elementen
Ontvangstbevestiging volledig dossier
Kennisgeving van besluit 22-06-2021

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

het bouwen van een appartementsgebouw met commerciële ruimte op het gelijkvloers, 12 wooneenheden (twee 1-slaapkamerappartementenen en tien 2-slaapkamerappartementen ) op de verdiepingen en 14 ondergrondse parkeerplaatsen

Betrokken percelen

21463C0430/00L002

Veranderingen in vloeroppervlakten

Bestemming Bestaand Voorzien Geautoriseerd
Woning 0 m² 1.165 m² Geweigerd
Groothandel 0 m² 93 m² Geweigerd

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
24-12-2019 10/PU/1736418 In onderzoek
11-10-2019 10/PU/1728372 05-12-2019 Geweigerd

Theoretische verwerkingstijd

45 dagen

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn