Tentoonstellingslaan 331
1090 Jette

Gewestelijke referentie 10/PU/1826519
Gemeentelijke referentie J.11678
Gebruikersnaam 1826519
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van donderdag 12 mei 2022 tot donderdag 26 mei 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

De afbraak en wederopbouw met wijzigingen van het bijgebouw op het gelijkvloers en de 1ste verdieping achteraan, het bouwen van een dakkapel in het achterhellende dak, de annexatie van de zolderverdieping bij het appartement op de 2de verdieping, de inrichting van een terras op de 2de verdieping en de wijziging van de ramen langs van de voorgevel in een opbrengsthuis met 3 wooneenheden

Chronologie

Fase Datum
Indiening 22-12-2021
Bijkomende elementen 04-04-2022
Begin van openbaar onderzoek 12-05-2022
Einde van openbaar onderzoek 26-05-2022
Overlegcommissie 03-06-2022
 Opschorting (Gewijzigd project) 23-06-2022
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

DBDMH
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 109 m² 178 m² Te bepalen
Andere 96 m² 46 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
30-09-2020 10/AC/1761626

Tijdslijn