FR    NL   

Vincent Vandermaelenlaan 25
1090 Jette

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit
  • Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerkHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie10/PU/1752723
Identificatiecode1752723
Gemeentelijke referentieJ.11283

Chronologie

Stap Datum
Indiening 29-06-2020
Extra elementen
Ontvangstbevestiging volledig dossier
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

a

Betrokken percelen

21010B0070/00S000

Veranderingen in vloeroppervlakten

Geen gegevens

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
22-06-2018 PU/688129 In onderzoek

Theoretische verwerkingstijd

160 dagen

Documenten

Geen document beschikbaar

Tijdlijn