FR    NL   

Remy Soetensstraat 53
1090 Jette

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting zonder verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 2 van het besluit

Openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie10/PU/1751992
Identificatiecode1751992
Gemeentelijke referentieJ.11274

Chronologie

Stap Datum
Indiening 16-06-2020
Extra elementen 09-10-2020
Ontvangstbevestiging volledig dossier 29-10-2020
Overlegcommissie 13-11-2020
Kennisgeving van besluit 22-12-2020

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

het plaatsen van crepi op de isolatie langs de voorgevel van een appartementsgebouw

Betrokken percelen

21010B0252/00H004

Veranderingen in vloeroppervlakten

Geen gegevens

Vergunnings geschiedenis

Geen gegevens beschikbaar

Theoretische verwerkingstijd

160 dagen

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn