FR    NL   

Gaston Biernauxstraat
1090 Jette

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit
  • Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) / het silhouet wijzigen van een boom die is ingeschreven op de inventaris van het onroerend erfgoedhfdst. II en III, afdeling 7 van het besluit

Openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie10/PU/1736418
Identificatiecode1736418
Gemeentelijke referentieJ.11131

Chronologie

Stap Datum
Indiening 24-12-2019
Extra elementen 07-02-2020
Ontvangstbevestiging volledig dossier 11-03-2020
Begin van openbaar onderzoek 02-06-2020
Einde van het openbaar onderzoek 12-06-2020
Overlegcommissie 19-06-2020
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

het bouwen van een appartementsgebouw met commerciële ruimte op het gelijkvloers, 12 wooneenheden (twee 1-slaapkamerappartementenen en tien 2-slaapkamerappartementen ) op de verdiepingen en 14 ondergrondse parkeerplaatsen

Betrokken percelen

21463C0430/00L002

Veranderingen in vloeroppervlakten

Geen gegevens

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
19-05-2021 10/SFD/1788899 22-06-2021 Geweigerd
11-10-2019 10/PU/1728372 05-12-2019 Geweigerd

Theoretische verwerkingstijd

160 dagen

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn