FR    NL   

Esseghemstraat 101
1090 Jette

  • Vellen van een of meerdere hoogstammige bo(o)m(en) (gelegen buiten de weg)Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 7 van het besluit
  • Inrichten van een groene ruimte en/of wijziging van het bodemreliëf, ontbossen of ontginnen of wijzigen van de vegetatie van een gebied waarvan de bescherming door de Regering nodig wordt geachtHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 8 van het besluit
  • Realiseren van werken van infrastructuur en/of stedelijke inrichtingHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 9 van het besluit

Openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie10/PFD/1747425
Identificatiecode1747425

Chronologie

Stap Datum
Indiening 23-04-2020
Extra elementen
Ontvangstbevestiging volledig dossier 04-06-2020
Begin van openbaar onderzoek 18-06-2020
Einde van het openbaar onderzoek 02-07-2020
Overlegcommissie 10-07-2020
Kennisgeving van besluit 16-09-2020

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

Réaménager la cour thématique des maternelles de l'Ecole Jacques Brel. Intervenir ponctuellement dans la rue J. Loossens dans le cadre de la gestion intégrée des eaux pluviales (création de jardins infiltrants). Abattre 1 marronnier malade.

Betrokken percelen

21463D0314/00G000

Veranderingen in vloeroppervlakten

Geen gegevens

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
15-01-2020 10/PFD/1738223 12-08-2020 Toegekend
20-05-1996 10/PFD/103758-01 In onderzoek
22-09-1995 10/PFD/102851-01 In onderzoek
10/PFD/60560-01 In onderzoek

Theoretische verwerkingstijd

160 dagen

Documenten

Geen document beschikbaar

Tijdlijn