FR    NL   

Eugène Toussaintstraat 97-135
1090 Jette

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit
  • Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) / het silhouet wijzigen van een boom die is ingeschreven op de inventaris van het onroerend erfgoedhfdst. II en III, afdeling 7 van het besluit
  • Inrichten van een groene ruimte en/of wijziging van het bodemreliëf, ontbossen of ontginnen of wijzigen van de vegetatie van een gebied waarvan de bescherming door de Regering nodig wordt geachtHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 8 van het besluit
  • Realiseren van werken van infrastructuur en/of stedelijke inrichtingHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 9 van het besluit

Openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie10/PFD/1742436
Identificatiecode1742436
Gemeentelijke referentieJ.11269

Chronologie

Stap Datum
Indiening 21-02-2020
Extra elementen 05-05-2020
Ontvangstbevestiging volledig dossier 08-06-2020
Begin van openbaar onderzoek 24-08-2020
Einde van het openbaar onderzoek 22-09-2020
Overlegcommissie 02-10-2020
 Schorsing (Gewijzigd project) 15-12-2020
 Einde van de schorsing 18-03-2021
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

Een loopbrug voor fietsers en voetgangers bouwen over de Toussaintstraat, die de twee onderbroken delen van de de Rivierendreef met elkaar verbindt

Betrokken percelen

21463C0410/00E003, 21463C0411/00L000, 21463C0418/00C005, 21463C0418/00D005, 21463C0410/00Y002, 21463C0418/00E005, 21463C0411/00M000

Veranderingen in vloeroppervlakten

Geen gegevens

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
30-01-2020 10/PU/1739739 15-06-2020 Geweigerd
18-11-2016 PU/617917 06-02-2017 Toegekend

Theoretische verwerkingstijd

160 dagen

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn