Kroonlaan 126
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/SFD/1829093
Gemeentelijke referentie SFD2021/245-80/126
Gebruikersnaam 1829093
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van donderdag 11 augustus 2022 tot donderdag 11 augustus 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Het gebouw verbouwen met name de handel verwijderen, een eengezinswoning op het hele gebouw in te richten, het illegale bijgebouw op het gelijkvloers slopen, de tuin opnieuw inrichten, de baaie op het gelijkvloers en de dakraam wijzigen en de vensterramen (pvc > hout) van de voorgevel vervangen

Chronologie

Fase Datum
Indiening 08-01-2022
 Opschorting (Gewijzigd project) 18-02-2022
 Einde van de opschorting 25-05-2022
Betekening van de beslissing 25-05-2022

Adviesverlenende instanties

Geen adviesverlenende instantie vermeld

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
11-06-2021 09/PU/1789511
09-07-1962 09/PU/1774137
01-02-1962 09/PU/1774135
01-01-1959 09/PU/1774133

Tijdslijn