Gulden Vlieslaan 47
1000 Brussel

Gewestelijke referentie 09/SFD/1825145
Gebruikersnaam 1825145
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van donderdag 19 mei 2022 tot donderdag 19 mei 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

De volledige afsluiting van de binnenplaats en de wijzigingen aan de voorgevel op het gelijkvloers in overeenstemming brengen, en structurele wijzigingen in een commerciële ruimte aanbrengen

Chronologie

Fase Datum
Indiening 09-12-2021
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Geen adviesverlenende instantie vermeld

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Handelszaak 432 m² 494 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
15-12-2020 04/PU/1769299
24-02-2020 04/PU/1742475 22-09-2021
24-02-2020 09/AC/1742494
31-01-2020 04/PU/1739848
07-10-2019 09/PU/1727699
23-09-2016 ENS/611287 04-11-2016
12-03-2003 09/PU/1729066
25-06-1997 09/PU/1729067
11-06-1997 09/PU/1729065
02-01-1991 09/PU/1729061
06-08-1986 09/PU/1729033
18-09-1956 09/PU/1729045
06-12-1930 09/PU/1729037
23-06-1930 09/PU/1729040

Tijdslijn