Hogeschoollaan 3
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/SFD/1824641
Gemeentelijke referentie SFD2020/365-293/3
Gebruikersnaam 1824641
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van donderdag 19 mei 2022 tot donderdag 19 mei 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Andere Plaatsen van een of meerdere uithangbord(en) en/of reclame verwijzend naar het uithangbord

Voorwerp van de aanvraag

De plaatsing van een markiezin en uithangborden en het schilderen van de voorgevel in overeenstemming brengen

Chronologie

Fase Datum
Indiening 06-12-2021
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Geen adviesverlenende instantie vermeld

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
09-12-2020 09/AA/1774880
14-10-2020 09/ENS/1764524
11-06-2019 09/PU/1715608 23-03-2021
07-08-2018 PU/693752 04-11-2019
20-02-2017 PU/628352
05-10-2015 PU/582713 07-12-2017
04-11-2013 AA/493845 03-06-2020
03-10-2011 PU/407102 22-03-2013
21-04-2011 PU/403012 06-11-2019
Ontbrekend gegeven ENS/680299
Ontbrekend gegeven PU/680290
Ontbrekend gegeven PU/680296
Ontbrekend gegeven PU/680302
Ontbrekend gegeven PU/680306

Tijdslijn