Jaargetijdenlaan 51
1050 Elsene

  • Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerkHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit
  • Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goedHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit
  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Geen openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie09/SFD/1810183
Identificatiecode1810183

Chronologie

Stap Datum
Indiening 28-09-2021
Extra elementen
Ontvangstbevestiging volledig dossier
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

de schrapping van een bedrijf in overeenstemming brengen en het gebouw opsplitsen in drie appartementen met bouw van uitbreidingen, indeling van terrassen, bouw van een achterste dakkapel, isolatie van achtervolumes en vervanging van het voorgevelframe

Betrokken percelen

21445C0234/00D019

Veranderingen in vloeroppervlakten

Bestemming Bestaand Voorzien Geautoriseerd
Woning 204 m² 326 m² Te bepalen
Handelszaak 114 m² 0 m² Te bepalen

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
01-07-2020 09/PU/1753592 In onderzoek
07-08-1947 09/PU/1763922 In onderzoek
24-11-1909 09/PU/1763921 In onderzoek
24-04-1901 09/PU/1763920 In onderzoek

Theoretische verwerkingstijd

45 dagen

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn