Washingtonstraat 51
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/SFD/1799827
Gemeentelijke referentie SFD2019/521-314/49-51
Gebruikersnaam 1799827
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van zondag 22 mei 2022 tot zondag 22 mei 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

De bestemming van de gelijkvloers van proefsalon tot restaurant, de verdeling van de verdiepingen in 3 appartementen, de verplaatsing van de handelvoordeur de totale bedekking van de binnenkoer, de plaatsing van 2 zonnetenten en 2 uithangborden en de wijzigingen op de voorgevel in overeenstemming brengen

Chronologie

Fase Datum
Indiening 16-03-2021
Betekening van de beslissing 01-12-2021

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 283 m² 283 m² Geweigerd
Handelszaak 88 m² 88 m² Geweigerd

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
22-11-2019 09/PU/1732709
25-06-2010 PU/283752
03-03-2009 PU/234495 27-05-2009
02-02-2004 PU/232000 28-06-2004

Tijdslijn