#}

Waterloose Steenweg 381
1050 Elsene

Openbaar onderzoek afgerond

Een bijgebouw bouwen aan de achtergevel, de voorgevel wijzigen en de indeling van het interieur veranderen

Elsene
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 15 september 2023 tot vrijdag 29 september 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 454 m² 474 m² 474 m² 21 m²
Andere 14 m² 14 m² 14 m² 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PU/1901927
Gemeentelijke referentie PU2023/186-315/381-383
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 19-05-2023
Bijkomende elementen 07-07-2023
Volledig dossier 17-08-2023
Begin van openbaar onderzoek 15-09-2023
Einde van openbaar onderzoek 29-09-2023
Overlegcommissie 18-10-2023
Betekening van de beslissing 29-11-2023
Begin van de werken 19-02-2024
Geldigheid van de vergunning 29-11-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens