#}

Tulpstraat 7
1050 Elsene

Openbaar onderzoek afgerond

Het gebouw verbouwen door de uitbreiding van de woning op de 3e verdieping naar de zolder, de verhoging van de vloeren in het bijgebouw, de aanleg van een terras aan de achterzijde van de 3e verdieping (door de afbraak van de bovenste verdieping van het bijgebouw), de bouw van twee dakkapellen (op de voor- en achterzijde van het dak), de uitvoering van isolatiewerken, evenals de uitbreiding van de muuropeningen in de achtergevel

Elsene
Wettelijke basis

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Afbreken zonder heropbouwen Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 2 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 12 mei 2023 tot vrijdag 26 mei 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 65 m² 65 m² 65 m² 0 m²
Huisvesting 304 m² 288 m² 288 m² -16 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PU/1869719
Gemeentelijke referentie PU2023/23-292/7
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 25-01-2023
Bijkomende elementen 13-03-2023
Volledig dossier 20-04-2023
Begin van openbaar onderzoek 12-05-2023
Einde van openbaar onderzoek 26-05-2023
Overlegcommissie 14-06-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 07-07-2023
 Einde van de opschorting 09-08-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 10-08-2023
Betekening van de beslissing 21-09-2023
Begin van de werken 06-10-2023
Geldigheid van de vergunning 21-09-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens