#}

Vredestraat 44
1050 Elsene

Openbaar onderzoek afgerond

De verdeling van de verdiepingen in twee woningen en wijzigingen aan de volumetrie en het uitzicht van de straatgevel in overeenstemming brengen, evenals de dakkapel op de voorste dakhelling verhogen en het gebruik van de benedenverdieping in een horecazaak veranderen met de plaatsing van twee uithangborden en een afzuigkap

Elsene
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 21 april 2023 tot vrijdag 5 mei 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 55 m² 0 m² Geweigerd -55 m²
Huisvesting 146 m² 146 m² Geweigerd 0 m²
Andere 0 m² 55 m² Geweigerd 55 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PU/1865200
Gemeentelijke referentie PU2022/520-242/44
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 13-12-2022
Bijkomende elementen 15-03-2023
Volledig dossier 11-04-2023
Begin van openbaar onderzoek 21-04-2023
Einde van openbaar onderzoek 05-05-2023
Overlegcommissie 31-05-2023
Betekening van de beslissing 24-07-2023
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens