Boondaalse Steenweg 327-329
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/PU/1855457
Gemeentelijke referentie PU2022/401-41/327-329
Gebruikersnaam 1855457
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
 Openbaar onderzoek van donderdag 10 november 2022 tot vrijdag 25 november 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Het aantal woningen in een bestaand gebouw wijzigen, de afsluiting van de begane grond, de aanbouw van uitbreidingen en de vervanging van de raamwerken in overeenstemming brengen

Chronologie

Fase Datum
Indiening 20-09-2022
Volledig dossier 25-10-2022
Begin van openbaar onderzoek 10-11-2022
Einde van openbaar onderzoek 25-11-2022
Overlegcommissie 14-12-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 198 m² 198 m² Te bepalen
Grote speciaalzaak 65 m² 65 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
07-05-2022 09/SFD/1841591 20-07-2022
26-08-2021 09/PU/1797529
02-06-2021 09/CL3/1788979 30-09-2021
03-07-2020 09/PU/1754493
13-04-2015 09/GOU/562085
11-04-2014 PU/500490 11-03-2015

Tijdslijn