Troonstraat 100
1050 Ixelles

Gewestelijke referentie 09/PU/1854320
Gemeentelijke referentie PU2022/390-291/100
Gebruikersnaam 1854320
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
 Openbaar onderzoek van donderdag 1 december 2022 tot donderdag 1 december 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed

Voorwerp van de aanvraag

De bestemming va, een lokaal op het gelijkvloers (kleine restauration bijhorende tot de medicale voorziening) tot commerciële bestemming wijzigen

Chronologie

Fase Datum
Indiening 09-09-2022
Bijkomende elementen 14-11-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Gemeente
DBDMH

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
01-04-2022 09/PU/1836829 25-08-2022
30-06-2020 09/IPE/1755713 03-05-2022
13-09-2019 09/PU/1725553 09-06-2020
28-05-2019 09/IPE/1714783 10-07-2019
07-05-2019 09/CL2/1713081 07-01-2020
20-03-2019 09/IPE/1706838 07-05-2021
07-03-2019 09/PU/1705167 07-11-2019
22-11-2018 09/PU/1694825 19-07-2019
14-11-2016 09/IPE/616980 14-11-2017
13-04-2015 09/GOU/562086
29-09-2014 09/PFD/549045 05-03-2015
29-08-2012 09/IPE/474437 23-01-2013
05-09-2003 PU/231847 25-08-2005
03-04-2000 CL3/415215 30-03-2000
22-02-1999 PU/230342
22-02-1999 PU/230344
16-04-1998 PU/230091 02-06-1998
Ontbrekend gegeven PU/638072 26-09-1912
Ontbrekend gegeven PU/638077 02-08-1928
Ontbrekend gegeven PU/638078 13-02-1948
Ontbrekend gegeven PU/638080 24-11-1933
Ontbrekend gegeven PU/638086 02-07-1954
Ontbrekend gegeven PU/657320 03-05-1985
Ontbrekend gegeven PU/660644 19-02-1930
Ontbrekend gegeven PU/660646 06-01-1910
Ontbrekend gegeven PU/660736
Ontbrekend gegeven PU/661110 10-02-1989
Ontbrekend gegeven PU/661114
Ontbrekend gegeven PU/661130 13-10-1955
Ontbrekend gegeven PU/661134 25-01-1963
Ontbrekend gegeven PU/690200 06-09-1985

Tijdslijn